IPMVP-analyse en -evaluatie van koelsysteemprestaties (RATP)

IPMVP ANALYSIS FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF A COOLING UNIT (RATP)

RATP plaatste een nieuwe koelinstallatie in haar hoofdkantoor. Deze was bestemd voor de koeling van de serverlokalen en de voorverwarming van het gebouw in de winter met warmterecuperatie van de koelinstallatie (de door de installatie geproduceerde warmte wordt teruggewonnen). Door het gebruik van deze koelinstallatie kon RATP de dure en energieverbruikende aanvoer van ijswater stopzetten.

De besparingen werden door het gebruik van het IPMVP-protocol berekend. Dit protocol definieert de berekeningsmethode van het energiegebruik voor en na de invoering van een energiebesparende investering. In dit geval waren de energiebesparingen gebaseerd op de volgende berekening:

Energiebesparingen door stopzetting van ijswateraanvoer
+ Energiebesparingen door warmterecuperatie
– Energieverbruik van de koelinstallatie

Men berekende het energieverbruik voor en na de invoering van de energiebesparende maatregel en vergeleek de resultaten. Het project toonde een verminderd energiegebruik van ongeveer 24% aan. Financiële besparingen zijn het resultaat van de energiebesparingen door de stopgezette aanvoer van ijswater plus de besparingen door warmterecuperatie min de energiekosten van de koelinstallatie. Deze bedragen ongeveer €100.000 euro per winterperiode.